ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ALZHEIMER – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022


Επισυνάπτεται δελτίο τύπου του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ- Κ.Η.ΥΠ.ΑΝ» με τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer 2022

2022.09.14.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΑ-1

 

https://ermis.duth.gr/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2.3&muid=%7B5%7DINBOX24131&view_token=hGntdTVspGe3kQ20p2gQw27&uniq=1663570638543

 

https://ermis.duth.gr/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2.4&muid=%7B5%7DINBOX24131&view_token=hGntdTVspGe3kQ20p2gQw27&uniq=1663570654876