Ενημέρωση για τους φοιτητές που θα νοσήσουν με λοίμωξη covid την ημέρα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου


Φοιτητές με covid στην εξεταστική Σεπτεμβρίου

 

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 12/20-07-2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής οι φοιτητές που θα νοσήσουν με λοίμωξη covid την ημέρα της εξεταστικής, θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντα.

 

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ