Ανανέωση της σύμβασης του Ιωάννη Καραπατσά ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στην Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


ακαδ. υποτρ. – ανανέωση σύμβασης – ΩΡΛ Κλινική, Καραπατσάς