Προκήρυξη προγράμματος χορήγησης μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό, με διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ» για το ακαδ. έτος 2022-2023


ΨΨΘΤ46ΜΤΛΗ-03Π_Προκήρυξη_Σαριγιάννη_22-23-1