Πρόσληψη του Γεώργιου Δραγούτσου ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στην Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


πρόσληψη ακαδ. υποτρόφου – Μ-Γ κλινική – Δραγούτσος