Πρόσληψη της Αίγλης Δάφνη ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στο Εργαστήρια Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας του Ανθρώπου και Ασφαλιστικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


πρόσληψη ακαδ. υποτρόφου – Εργ. Ιατρ-Τοξικ – Δάφνη Αίγλη