*****ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022


ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ Ορκωμοσίας Τμήματος Ιατρικής