Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ (θητεία 1-9-2022 έως 31-8-2024


αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ (θητεία 1-9-2022 έως 31-8-2024)-1