Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου της υποψηφίας για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Μικροβιολογία-Ανοσολογία” (ΑΡΡ 25998)


Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 25998