Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου της υποψηφίας για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ψυχιατρική” (ΑΡΡ 26052)


Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 26052