Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου της υποψηφίας για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Μικροβιολογία” (ΑΡΡ 25994)


Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 25994