Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία με έμφαση στις Λοιμώξεις” (ΑΡΡ 26048)


Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 26048