Ανακοίνωση Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών για Μaster 2 στη Γαλλία, ακαδ.έτους 2022-2023


1.09-06-2022-Ανακοίνωση υποτροφιών Ελληνογαλλικής_DG SIGNED.pdf

1.Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων-Master2_ακαδ.έτους 2022-2023