Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου της υποψηφίας για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Μικροβιολογία” (ΑΡΡ 25994)


Πρόσκληση για ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 25994