Πρόσληψη του Ιωάννη Αθανασιάδη ως ακαδημαϊκό υπότροφο στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική


Πρόσληψη ακαδ. υποτρόφου Οφθαλμολογική – Αθανασιάδης