Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 στο Δ.Π.Μ.Σ με τίτλο «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»(“Infectious Diseases – International Medicine: from bench to bedside”).


Πρόσκληση

APPLICATION-Form-GR-DPMS-INFDIS-2022

ΑΦΙΣΑ ΔΠΜΣ 5.2022n