Δρομολόγια αστικού ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης δωρεάν μετακίνησης φοιτητών Δ.Π.Θ. από 01-06-2022 έως 30-06-2022


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01-06-2022