ΙΚΥ- Προκήρυξη έξι (6) υποτροφιών με επιλογή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ.ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2022-23-1