Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


ΤΧ – προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα