Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


ΤΕΠ – προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα