Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γενικής Παθολογίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


ΤΓΠ – προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα