Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου _ Αναπληρωτή Προέδρου Τμήμα τος Ιατρικής ΔΠΘ

1.Αίτηση υποψηφιότητας