ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης στέγασης – σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ