Βραβείο ΝΕΜΙΤΣΑΣ 2022 στη Φυσική


Βραβείο ΝΕΜΙΤΣΑΣ

 

https://protocol.staff.duth.gr/el/Document/1271/9674002/Files/1126231/Nemitsas%20Foundation%20poster%202022.jpg