Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας (Καρβέλας Αλέξανδρος)


πρόσληψη ακαδ. υποτρόφου – Εργ. Μικροβιολογίας (Καρβέλας)