ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022


Ανακοίνωση για Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής