Βεβαιώσεις Περάτωσης


Βεβαιώσεις Περάτωσης

Oι υποψήφιοι πτυχιούχοι της περιόδου Φεβρουαρίου 2022 θα μπορούν να κατεβάσουν τη Βεβαίωση Περάτωσης ψηφιακά υπογεγραμμένη από τη σελίδα https://students.duth.gr από την

Δευτέρα 21-03-2022 και ώρα 9.00 π.μ.

 

Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων

Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα

Τηλ. : 2551030912

E-mail : sresta@admin.duth.gr

  

Βουγιατζή Ευανθία

Τηλ. : 2551030913

E-mail : evougiat@admin.duth.gr