ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_2023 (1)