Πρόσκληση: Διεπιστημονική ομάδα πρόγραμμα κατάρτισης φοιτητών και επαγγελματιών υγείας στις ανάγκες των ασθενών με αναπηρία στην παροχή υπηρεσιών υγείας


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα-1

Αφίσα Α3 Ιατρικό Φροντιστήριο Αλεξανδρούπολη