Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ στα γνωστικά αντικείμενα “Παθολογία με έμφαση στις Λοιμώξεις” , “Νευρολογία” και “Ψυχιατρική”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ