Χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε κατατακτήριους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


Χορήγηση κωδικών πρόσβασης

Οι κατατακτήριοι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τους κωδικούς πρόσβασης και το πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

α) με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

β) είτε υποβάλλοντας ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση θεωρημένη αίτηση από ΚΕΠ για τη γνησιότητα της υπογραφής (η αίτηση επισυνάπτεται) και οι  κωδικοί θα αποστέλλονται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε ταχυδρομική διεύθυνση που θα μας αναγράφετε στην αίτηση. Σε περίπτωση που η θεώρηση της αίτησης από το ΚΕΠ είναι ηλεκτρονική (gov.gr) μπορεί να αποσταλεί και με e-mail στη Γραμματεία.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

(Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων)

6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης

Περιοχή Δραγάνα

68131 Αλεξανδρούπολη

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  • Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα

Τηλ. : 2551030912

E-mail : sresta@admin.duth.gr

 

  • Βουγιατζή Ευανθία

Τηλ. : 2551030913

E-mail : evougiat@admin.duth.gr