Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Πνευμονολογία” (ΑΡΡ 24542)


Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 24542