Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου της υποψηφίας για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδοχειρουργική” (ΑΡΡ 24541)


Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 24541