Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ωτορινολαρυγγολογία” (ΑΡΡ 24543)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 24543