*Επικύρωση αποτελεσμάτων ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


επικύρωση αποτελ. κατατκτηρίων 2021-2022 με πρωτόκολλα