Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Χρήστου Κοντογιώργη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Υγιεινή” (ΑΡΡ 24871)


Πρόσληση ΕΣ Υγιεινή.pdf-1