Οικονομικός απολογισμός 2021 – ΔΔΠΜΣ “Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών” ΚΕ81535 και 82262


Διαβιβ απολογισμού 2021 του ΔΠΜΣ.pdf-3

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕ81535 και ΚΕ82262 για 2021-1