ΙΚΥ – Πρόγραμμα υποτροφιών με σκοπό τη χορήγηση βραβείων αριστείας σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Διαβιβαστικο ΙΚΥ

15 12 2021 Ανακοίνωση Προγράμματος ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2020-2021