Συγκρότηση ΕΣ για τη μονιμοποίηση του κ. Χρήστου Κοντογιώργη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Υγιεινή” (ΑΡΡ 24871)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 24871