Μη-πραγματοποίηση μαθημάτων λόγω διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων


μη-πραγματ. μαθημάτων – Κατατακτήρριες εξετάσεις