Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος” έως 14-01-2022


ΠΜΣ ΗΧΠ – παράταση προκήρυξης