Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


ΣΕΥ – εκλογές ΠΦ_ ΜΦ_ ΥΔ.pdf-1