Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων, στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων


φοιτητές – εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων Συνέλευση+Τομείς