Δράση σπουδα…ΖΩ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Παροχή διατακτικών επιταγών σίτισης σε προπτυχιακούς φοιτητές (ακαδ. έτους 2021-2022) μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας


SProtocol21111812080.pdf