Ανακοίνωση προκήρυξης 4 θέσεων ΔΕΠ στα γνωστικά αντικείμενα: Παθολογία (ΑΡΡ 24540), Παιδοχειρουργική (ΑΡΡ 24541) Πνευμονολογία (ΑΡΡ 24542) και Ωτορινολαρυγγολογία (ΑΡΡ 24543)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ , ΩΡΛ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ