Δρομολόγια αστικού ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης δωρεάν μετακίνησης φοιτητών από 02-11-2021 έως 30-11-2021


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑ 02-11-2021 -ΠΛΗΡΕΣ –