Χορήγηση κωδικών πρόσβασης και βεβαίωσης σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές που εγγράφηκαν με τις κατηγορίες Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού, από Πληγέντες Περιοχές και με Λόγους Υγείας


Χορήγηση κωδικών πρόσβασης

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εγγράφηκαν με τις κατηγορίες Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού, από Πληγέντες Περιοχές και με Λόγους Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτους 2021-22  έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τους κωδικούς πρόσβασης και τη βεβαίωση σπουδών από σήμερα 25-10-2021 σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία :

α) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

β) είτε υποβάλλοντας ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση θεωρημένη αίτηση από ΚΕΠ για τη γνησιότητα της υπογραφής (η αίτηση επισυνάπτεται) και οι  κωδικοί θα αποστέλλονται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε ταχυδρομική διεύθυνση που θα μας αναγράφετε στην αίτηση. Σε περίπτωση που η θεώρηση της αίτησης από το ΚΕΠ είναι ηλεκτρονική μπορεί να αποσταλεί και με e-mail στη Γραμματεία.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

(Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων)

6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης

Περιοχή Δραγάνα

68131 Αλεξανδρούπολη

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  • Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα

Τηλ. : 2551030912

E-mail : sresta@admin.duth.gr

  • Βουγιατζή Ευανθία

Τηλ. : 2551030913

E-mail : evougiat@admin.duth.gr