Δρομολόγια αστικού ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης δωρεάν μετακίνησης φοιτητών Δ.Π.Θ. από 14-10-2021 έως 31-10-2021


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑ 14-10-21 -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ