Αποτελέσματα στέγασης Αλεξανδρούπολης (Σεπτεμβρίου)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β΄ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕ ΑΕΜ. – Αντιγραφή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ