Αποστολή καταστάσεων επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2020-2021 για τις εγγραφές.


2021_10_7_ΕΞΕ – 126849 – Αποστολή καταστάσεων επιτυχόντων πληγέντων 2021.pdf